Reda Haddad czyta „Kuriera na równiku”

Reda Haddad czyta „Kuriera na równiku”

Zapraszam do wysłuchania trzech fragmentów książki, 

którą opracowałam, opatrzyłam wstępem i wydałam: monografii Aleksandra Stpiczyńskiego zatytułowanej „Kurier na równiku”